Usuwanie filtra cząstek stałych DPF

Usuwanie filtra cząstek stałych (DPF) jest procedurą dwuetapową. Pierwszy etap usuwania filtra polega na fizycznym wymontowaniu oraz połączeniu brakującego odcinka układu wydechowego. Drugim etapem jest odpowiednie oprogramowanie sterownika silnika aby nie korzystał z filtra cząstek stałych. Ważną kwestią jest umiejętne zakodowanie oprogramowania sterownika, aby procedura była bezpieczna dla użytkownika pojazdu. Nieprawidłowe przeprowadzenie tej czynności przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, uniemożliwia komputerowi sterującemu na zgłaszanie ważnych problemów w funkcjonowaniu samochodu.

Usunięcie filtra DPF oraz przeprogramowanie sterownika silnika daje trwałe efekty. Po tej procedurze nie ma potrzeby martwić się o przepełnienie filtra sadzą i popiołem ponieważ sterownik silnika pomija wykrywanie wszelkich usterek związanych z filtrem cząstek stałych oraz dzięki fizycznemu usunięciu z układu wydechowego filtra DPF, gazy spalinowe bez najmniejszych oporów mogą wydostawać się na zewnątrz.

Czytaj także Regeneracja filtra cząstek stałych DPF

Powrót do Filtr cząstek stałych DPFProcedury usuwania filtrów DPF dla marek samochodów:


Lista miejscowości, w których świadczymy usługi: