Regeneracja filtra cząstek stałych DPF

Regeneracja filtra cząstek stałych (DPF) polega na wyczyszczeniu filtra z wykorzystaniem wysokiej temperatury. Sadza wymaga 600 stopni celsjusza aby przekształcić się w stan gazowy. Popiół znajdujący się w filtrze cząstek stałych nie jest podatny na wypalanie, z tego powodu gromadzi się i docelowo wypełni większość powierzchni filtra. Poziom krytyczny zapełnienia filtra zostanie zasygnalizowany przez komputer pokładowy. W tym momencie konieczne będzie mechaniczne zregenerowanie poza pojazdem lub wymiana filtra na nowy.

Pasywna regeneracja DPF/FAP

Regeneracja pasywna filtra cząstek stałych odbywa się w sposób samoczynny. Proces ten nie jest inicjowany przez sterownik ECU i odbywa się podczas jazdy samochodem. Podniesienie temperatury gazów spalinowych do 400 stopni celsjusza uruchamia proces usuwania sadzy z wnętrza filtra po prostu ją wypalając.

Aktywna regeneracja DPF/FAP

Regeneracja aktywna filtra cząstek stałych jest aktywowana przez sterownik silnika. Zadaniem tej procedury jest tymczasowe podniesienie temperatury spalin, które mają na celu wypalić sadzę na ściankach filtra. Wzrost temperatury jest konsekwencją zwiększonej dawki paliwa przy opóźnionym czasie kąta wtrysku. Dodatkowo zawór recylkulacji spalin EGR zostaje zamknięty. Kierujący pojazdem nie ma wpływu na czas uruchomienia się regeneracji aktywnej filtra DPF.

Wymuszona regeneracja DPF/FAP

Regeneracja wymuszona filtra cząstek stałych inicjowana jest przez serwisanta. Sterownik ECU w sposób ciągły monitoruje zapełnienie filtra DPF. W przypadku, gdy poziom zapełnienia jest krytyczny, użytkownik pojazdu zostaje powiadomiony o tym fakcie odpowiednim komunikatem na desce rozdzielczej. Podłączenie urządzenia diagnostycznego i aktywacja procedury wypalania filtra cząstek stałych, podnosi temperaturę wewnątrz filtra i następuje proces wypalania. W przypadku gdy czujnik ilości sadzy wykryje zbyt dużą ilość zanieczyszczeń wewnątrz DPF, nie pozwoli na uruchomienie procedury wypalania, która mogła by się skończyć zapalaniem pojazdu.

Czytaj także Usuwanie filtra cząstek stałych DPF

Powrót do Filtr cząstek stałych DPF